S30 Pro

LOCKIN S30 PRO

Thân khóa tự động đầy đủ chức năng. Mở cửa chỉ trong vòng 0.5 giây.

Sau khi đóng cửa, khóa tự động sẽ tự động khóa chỉ trong 0,5 giây.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.